اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه گندمی

آزمایشگاه گندمی

  • آدرس تهران - خیابان شهید رجائی - شهرک سیزده آبان - خیابان اصلی - خیابان شهید امانی - پلاک 36
  • تلفن 55535352

درباره آزمایشگاه گندمی


آدرس آزمایشگاه گندمی

  • تهران - خیابان شهید رجائی - شهرک سیزده آبان - خیابان اصلی - خیابان شهید امانی - پلاک 36
  • 55535352