اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان

آزمایشگاه درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان

  • آدرس تهران - یافت آباد - میدان الغدیر - خیابان مصطفی هاشمی - جنب مرکز بهداشتی درمانی یافت آباد
  • تلفن 66797171

درباره آزمایشگاه درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان


آدرس آزمایشگاه درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان

  • تهران - یافت آباد - میدان الغدیر - خیابان مصطفی هاشمی - جنب مرکز بهداشتی درمانی یافت آباد
  • 66797171