اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت(

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت(

  • آدرس تهران - پاسداران شمالی - ابتدای خیابان فرمانیه - ساختمان پزشکان فرمانیه - شماره 222 - طبقه دوم - پلاک22
  • تلفن 22802019

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت(


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت(

  • تهران - پاسداران شمالی - ابتدای خیابان فرمانیه - ساختمان پزشکان فرمانیه - شماره 222 - طبقه دوم - پلاک22
  • 22802019