اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه جوادالائمه

آزمایشگاه خیریه جوادالائمه

  • آدرس تهران - ۲۰ متری افسریه - بیم ۱۵ متری اول - خیابان دهم
  • تلفن 33808881

درباره آزمایشگاه خیریه جوادالائمه


آدرس آزمایشگاه خیریه جوادالائمه

  • تهران - ۲۰ متری افسریه - بیم ۱۵ متری اول - خیابان دهم
  • 33808881