اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایرانا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایرانا

  • آدرس تهران - پونک - بلوار میرزا بابائی- خیابان عدل جنوبی - پلاک65
  • تلفن 44463548,9

درباره آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایرانا


آدرس آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایرانا

  • تهران - پونک - بلوار میرزا بابائی- خیابان عدل جنوبی - پلاک65
  • 44463548, 9