اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان تهران

آزمایشگاه بیمارستان تهران

  • آدرس تهران - میدان سنایی - خیابان سنایی - خیابان کریمخان - بیمارستان تهران
  • تلفن 88834733,8821021

درباره آزمایشگاه بیمارستان تهران


آدرس آزمایشگاه بیمارستان تهران

  • تهران - میدان سنایی - خیابان سنایی - خیابان کریمخان - بیمارستان تهران
  • 88834733, 8821021