آزمایشگاه سبز

  • آدرس تهران - خیابان امیری طائمه (گلبرگ 142) - بین رشید و باقری - پلاک 160
  • تلفن 02177707015

درباره آزمایشگاه سبز


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه سبز
  • تهران - خیابان امیری طائمه (گلبرگ 142) - بین رشید و باقری - پلاک 160
  • 02177707015
مجوز ها و تاییدیه ها