اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاس

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاس

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان معلم - خیابان مرودشت - سه راه زندان - پلاک 3
  • تلفن 88435118

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاس


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاس

  • تهران - خیابان شریعتی - خیابان معلم - خیابان مرودشت - سه راه زندان - پلاک 3
  • 88435118