اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان جم

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان جم

  • آدرس تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان فجر - بیمارستان جم - پلاک 76
  • تلفن 88302224,88302225

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان جم


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان جم

  • تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان فجر - بیمارستان جم - پلاک 76
  • 88302224, 88302225