گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه ایران پزشک

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - شماره 83
  • تلفن 88766331 , 88766336

درباره آزمایشگاه ایران پزشک


مجوز ها و تاییدیه ها