اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مهراد

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مهراد

  • آدرس تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد - نبش شبنم - بیمارستان مهراد
  • تلفن 88753959

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مهراد


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مهراد

  • تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد - نبش شبنم - بیمارستان مهراد
  • 88753959