اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه المهدی (عج)

آزمایشگاه خیریه المهدی (عج)

  • آدرس تهران - خانی آباد نو - خیابان شهرداری منطقه 19 - خیابان شهرداری پلاک 79
  • تلفن 55520908

درباره آزمایشگاه خیریه المهدی (عج)


آدرس آزمایشگاه خیریه المهدی (عج)

  • تهران - خانی آباد نو - خیابان شهرداری منطقه 19 - خیابان شهرداری پلاک 79
  • 55520908