اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تخصصی ملا صدرا

آزمایشگاه تخصصی ملا صدرا

  • آدرس تهران - خیابان سبلان جنوبی- روبروی فروشگاه شهرو روستا - پلاک 263
  • تلفن 77826807

درباره آزمایشگاه تخصصی ملا صدرا


آدرس آزمایشگاه تخصصی ملا صدرا

  • تهران - خیابان سبلان جنوبی- روبروی فروشگاه شهرو روستا - پلاک 263
  • 77826807