اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مهرگان

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مهرگان

  • آدرس تهران - شهرک ژاندارمری - بلوارمرزداران - نبش خیابان ایثار - پلاک 1936
  • تلفن 44204038

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مهرگان


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مهرگان

  • تهران - شهرک ژاندارمری - بلوارمرزداران - نبش خیابان ایثار - پلاک 1936
  • 44204038