اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتولوژی اکسیر

آزمایشگاه پاتولوژی اکسیر

  • آدرس آریاشهر - خیابان آیت اله کاشانی - بلوارابوذر - نبش فهیمی ساختمان پاسارگاد - پلاک 48
  • تلفن 44006662

درباره آزمایشگاه پاتولوژی اکسیر


آدرس آزمایشگاه پاتولوژی اکسیر

  • آریاشهر - خیابان آیت اله کاشانی - بلوارابوذر - نبش فهیمی ساختمان پاسارگاد - پلاک 48
  • 44006662