آزمایشگاه دکتر عزت اله اسدی

آزمایشگاه دکتر عزت اله اسدی

  • آدرس کهکیلویه و بویر احمد - گچساران - خیابان بالدیان - روبروی مسجد صاحب الزمان
  • تلفن 07432228561

درباره آزمایشگاه دکتر عزت اله اسدی


آدرس آزمایشگاه دکتر عزت اله اسدی

  • کهکیلویه و بویر احمد - گچساران - خیابان بالدیان - روبروی مسجد صاحب الزمان
  • 07432228561