اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووس

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووس

  • آدرس تهران - خیابان شهید مطهری بین مفتح وامیر - اتابک پلاک 176
  • تلفن 88305543

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووس


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووس

  • تهران - خیابان شهید مطهری بین مفتح وامیر - اتابک پلاک 176
  • 88305543