اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه شهرستانی

آزمایشگاه خیریه شهرستانی

  • آدرس تهران - میدان سپاه - خیابان سرباز - کوچه شایگان - پلاک 12
  • تلفن 77562521

درباره آزمایشگاه خیریه شهرستانی


آدرس آزمایشگاه خیریه شهرستانی

  • تهران - میدان سپاه - خیابان سرباز - کوچه شایگان - پلاک 12
  • 77562521