اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیصی طبی و آسیب شناسی الزهراء

آزمایشگاه تشخیصی طبی و آسیب شناسی الزهراء

  • آدرس تهران - خزانه بخارائی - بین فلکه اول و دوم - کوچه شهید ناصر سلطانی - پلاک8
  • تلفن 55342926,55342903

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی و آسیب شناسی الزهراء


آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی و آسیب شناسی الزهراء

  • تهران - خزانه بخارائی - بین فلکه اول و دوم - کوچه شهید ناصر سلطانی - پلاک8
  • 55342926, 55342903