اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان ارتش

آزمایشگاه بیمارستان ارتش

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان 21حمزه
  • تلفن 04135421570

درباره آزمایشگاه بیمارستان ارتش


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ارتش

  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان 21حمزه
  • 04135421570