آزمایشگاه آیت اله کاشانی

  • آدرس تهران - فلکه دوم - خزانه بخارائی - یاخچی آباد
  • تلفن 55341694

درباره آزمایشگاه آیت اله کاشانی


آزمایشگاه- پاتولوژی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه آیت اله کاشانی
  • تهران - فلکه دوم - خزانه بخارائی - یاخچی آباد
  • 55341694
مجوز ها و تاییدیه ها