اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بخشعلی محمدی جوبنی

آزمایشگاه بخشعلی محمدی جوبنی

  • آدرس تهران - علی آباد - تقاطع بلوار دستواره وابریشمی - جنب چلوکبابی توکلی- پلاک 132
  • تلفن 55313615

درباره آزمایشگاه بخشعلی محمدی جوبنی


آدرس آزمایشگاه بخشعلی محمدی جوبنی

  • تهران - علی آباد - تقاطع بلوار دستواره وابریشمی - جنب چلوکبابی توکلی- پلاک 132
  • 55313615