اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی صفائیه

آزمایشگاه تشخیص طبی صفائیه

  • آدرس تهران - میدان صفائیه - خیابان سرگرد محمدی - پلاک 322
  • تلفن 33754898

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی صفائیه


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی صفائیه

  • تهران - میدان صفائیه - خیابان سرگرد محمدی - پلاک 322
  • 33754898