آزمایشگاه مصطفی خمینی

  • آدرس تهران - خیابان ایتالیا - میدان فلسطین - خیابان کیوان
  • تلفن 88966131 , 9

درباره آزمایشگاه مصطفی خمینی


بیمارستان آموزشی شهید مصطفی خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1359 به بنیاد شهید واگذار گردیده است. ودر طی سال های دفاع مقدس، بعنوان مهمترین مرکز پزشکی بنیادشهید در ارائه خدمات به مجروحین جنگ تحمیلی و خانواده معظم شهداء و ایثارگران خدمات شایان توجهی را ارائه نموده است. این بیمارستان در تاریخ 19/5/72 به دانشگاه شاهد واگذار گردید و درحال حاضر ضمن استمرار ارائه خدمات به خانواده معظم شهداء و ایثارگران وسایر بیماران، خدمات آموزشی را به دانشجویان علوم پزشکی شاهد ارائه می نماید. فعالیت این مرکز در بخشهای مختلف بستری ، سرپایی وپاراکلینیک توسعه یافته واینک بعنوان یک مرکز فعال پذیرای مراجعین محترم می باشد.بخش اعظم بیماران بستری ومراجعین به درمانگاه در مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی از خانواده معظم شهداء می باشندکه جزئیات مسائل شرعی ودینی برایشان بسیار با ارزش بوده ودر انجام اقدامات درمانی ومراقبتی باید به این اصل توجه داشت.

آدرس آزمایشگاه مصطفی خمینی
  • تهران - خیابان ایتالیا - میدان فلسطین - خیابان کیوان
  • 88966131 - 9
مجوز ها و تاییدیه ها