اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد

  • آدرس تهران - سعادت آباد - بلوار فر حزادی - نبش ارغوان غربی - پلاک6
  • تلفن 22077428,22097430

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد

  • تهران - سعادت آباد - بلوار فر حزادی - نبش ارغوان غربی - پلاک6
  • 22077428, 22097430