آزمایشگاه درمانگاه تخصصی صبا شیراز

آزمایشگاه درمانگاه تخصصی صبا شیراز

  • آدرس فارس - شیراز-معالی اباد-ابتدای بلوارصنایع -روبروی بانک تجارت
  • تلفن 6240732

درباره آزمایشگاه درمانگاه تخصصی صبا شیراز


آدرس آزمایشگاه درمانگاه تخصصی صبا شیراز

  • فارس - شیراز-معالی اباد-ابتدای بلوارصنایع -روبروی بانک تجارت
  • 6240732