آزمایشگاه شهید مفتح ورامین

آزمایشگاه شهید مفتح ورامین

  • آدرس تهران - ورامین - میدان رازی - بلوار امام رضا
  • تلفن 36223011,36223014

درباره آزمایشگاه شهید مفتح ورامین


آدرس آزمایشگاه شهید مفتح ورامین

  • تهران - ورامین - میدان رازی - بلوار امام رضا
  • 36223011, 36223014