اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دانش

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دانش

  • آدرس تهران - خیابان وصال شیرازی - کوچه فر دانش - شماره 15
  • تلفن 88958600

درباره آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دانش


آدرس آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دانش

  • تهران - خیابان وصال شیرازی - کوچه فر دانش - شماره 15
  • 88958600