اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان بعثت همدان

آزمایشگاه بیمارستان بعثت همدان

  • آدرس همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • تلفن 2640020,2640051

درباره آزمایشگاه بیمارستان بعثت همدان


آدرس آزمایشگاه بیمارستان بعثت همدان

  • همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • 2640020, 2640051