مرکز مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی رودکی (دکترآزموده)

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی رودکی (دکترآزموده)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان رودکی - بلاتر از چهارراه مرتضوی - نبش کوچه بهشتی
  • تلفن 02166888593

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی رودکی (دکترآزموده)


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی رودکی (دکترآزموده)
  • تهران - خیابان رودکی - بلاتر از چهارراه مرتضوی - نبش کوچه بهشتی
  • 02166888593
مجوز ها و تاییدیه ها