مرکز تصویربرداری بیمارستان قلب شهید رجائی

مرکز تصویربرداری بیمارستان قلب شهید رجائی

سی تی اسکن,رادیولوژی,ام.آر.آی,اسکن ایزوتوپ,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان ولی عصر
  • تلفن 02122048173

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان قلب شهید رجائی


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان قلب شهید رجائی

  • تهران - خیابان ولی عصر
  • 02122048173