اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست

مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - میدان وحدت اسلامی
  • تلفن 02155609952,02155630665

درباره مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست


آدرس مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست

  • تهران - میدان وحدت اسلامی
  • 02155609952, 02155630665