مرکز مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست

مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - میدان وحدت اسلامی
  • تلفن 02155609952 , 02155630665

درباره مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مزکز تصویربرداری بیمارستان رازی پوست
  • تهران - میدان وحدت اسلامی
  • 02155609952 - 02155630665
مجوز ها و تاییدیه ها