مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی ایران - نواب صفوی

مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی ایران - نواب صفوی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج
  • تلفن 02144503395 , 02144503399

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی ایران - نواب صفوی


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی ایران - نواب صفوی
  • تهران - کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج
  • 02144503395 - 02144503399
مجوز ها و تاییدیه ها