مرکز تصویربرداری بیمارستان بازرگانان

مرکز تصویربرداری بیمارستان بازرگانان

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان ری - جنب اتوبان شهید محلاتی
  • تلفن 02133552001,02133552003

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بازرگانان


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان بازرگانان

  • تهران - خیابان ری - جنب اتوبان شهید محلاتی
  • 02133552001, 02133552003