مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی

مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس قزوین - بلوار شهید باهنر
  • تلفن 02833353061,02833353066

درباره مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی


آدرس مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی

  • قزوین - بلوار شهید باهنر
  • 02833353061, 02833353066