گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان مردم

مرکز تصویربرداری بیمارستان مردم

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان کرمان
  • تلفن 02133795823 , 02133795825

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان مردم


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان مردم
  • تهران - خیابان کرمان
  • 02133795823 - 02133795825
مجوز ها و تاییدیه ها