اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو

مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قیصر
  • تلفن 02188734551,02188734557

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو

  • تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قیصر
  • 02188734551, 02188734557