مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو

مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قیصر
  • تلفن 02188734551 , 02188734557

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستورنو
  • تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قیصر
  • 02188734551 - 02188734557
مجوز ها و تاییدیه ها