مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار

مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار

سونوگرافی

  • آدرس چهارمحال بختیاری - بروجن - میدان بیمارستان - ابتدای بلوار بوعلی - مجتمع پزشکی سینا - طبقه زیرین
  • تلفن 03834245343

درباره مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار

  • چهارمحال بختیاری - بروجن - میدان بیمارستان - ابتدای بلوار بوعلی - مجتمع پزشکی سینا - طبقه زیرین
  • 03834245343