مرکز تصویربرداری سیفی مراغه

مرکز تصویربرداری سیفی مراغه

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - مراغه - میدان مصلی - طبقه فوقانی داروخانه شفا
  • تلفن 04137228141

درباره مرکز تصویربرداری سیفی مراغه


آدرس مرکز تصویربرداری سیفی مراغه

  • آذربایجان شرقی - مراغه - میدان مصلی - طبقه فوقانی داروخانه شفا
  • 04137228141