مرکز تصویربرداری  بوعلی ( دکتر منصوری )

مرکز تصویربرداری بوعلی ( دکتر منصوری )

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس قزوین - خیابان بوعلی - چهارراه فردوسی - ساختمان پزشکان بوعلی - طبقه 1
  • تلفن 02833224264

درباره مرکز تصویربرداری بوعلی ( دکتر منصوری )


آدرس مرکز تصویربرداری بوعلی ( دکتر منصوری )

  • قزوین - خیابان بوعلی - چهارراه فردوسی - ساختمان پزشکان بوعلی - طبقه 1
  • 02833224264