مرکز تصویربرداری بیمارستان مهدیه

مرکز تصویربرداری بیمارستان مهدیه

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان شوش شرقی - خیابان فدائیان اسلام
  • تلفن 02155062628

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان مهدیه


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان مهدیه

  • تهران - خیابان شوش شرقی - خیابان فدائیان اسلام
  • 02155062628