مرکز مرکز تصویربرداری رادیولوژی مرکز امیر

مرکز تصویربرداری رادیولوژی مرکز امیر

رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - خیابان شهید سلیمان - چهار راه حسام الدین
  • تلفن 02166696446

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی مرکز امیر


آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی مرکز امیر
  • تهران - خیابان قزوین - خیابان شهید سلیمان - چهار راه حسام الدین
  • 02166696446
مجوز ها و تاییدیه ها