مرکز تصویربرداری  بیمارستان اسلام اباد

مرکز تصویربرداری بیمارستان اسلام اباد

سونوگرافی,رادیولوژی,سی تی اسکن

  • آدرس اسلام اباد غرب
  • تلفن 4211

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان اسلام اباد


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان اسلام اباد

  • اسلام اباد غرب
  • 4211