گفتگوهای من
مرکز تصویربرداری رمزی

مرکز تصویربرداری رمزی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - شهر قدس - خیابان امام خمینی - بین میدان قدس و قنات پاساژ اریا
  • تلفن 02146844111

درباره مرکز تصویربرداری رمزی


هیچ کدام از بیمه ها را پشتیبانی نمیکنند.

آدرس مرکز تصویربرداری رمزی

  • تهران - شهر قدس - خیابان امام خمینی - بین میدان قدس و قنات پاساژ اریا
  • 02146844111