مرکز مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام

مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام

سونوگرافی

  • آدرس تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی
  • تلفن 02133705543

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام
  • تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی
  • 02133705543
مجوز ها و تاییدیه ها