اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام

مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام

سونوگرافی

  • آدرس تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی
  • تلفن 02133705543

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام


آدرس مرکز تصویربرداری درمانگاه علی علیه السلام

  • تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی
  • 02133705543