مرکز تصویربرداری بیمارستان هاجر (س) (پانصدو سه ارتش)

مرکز تصویربرداری بیمارستان هاجر (س) (پانصدو سه ارتش)

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر (عج) - سه راه بهشتی
  • تلفن 02188710294,02188710296

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان هاجر (س) (پانصدو سه ارتش)


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان هاجر (س) (پانصدو سه ارتش)

  • تهران - خیابان ولیعصر (عج) - سه راه بهشتی
  • 02188710294, 02188710296