مرکز تصویربرداری دکتر مرندی

مرکز تصویربرداری دکتر مرندی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس شیراز-بلوار پاسداران-ساختمان پزشکان سینا
  • تلفن 07138439587

درباره مرکز تصویربرداری دکتر مرندی


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر مرندی

  • شیراز-بلوار پاسداران-ساختمان پزشکان سینا
  • 07138439587