گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

 مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زرگری - فلکه زرگری
  • تلفن 07136277593 , 07136277070

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست
  • فارس - شیراز - خیابان زرگری - فلکه زرگری
  • 07136277593 - 07136277070
مجوز ها و تاییدیه ها