مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مفتح ورامین

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مفتح ورامین

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - ورامین - جاده پیشوا - خیابان 15 خرداد
  • تلفن 02136223011 , 02136223014

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مفتح ورامین


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مفتح ورامین
  • تهران - ورامین - جاده پیشوا - خیابان 15 خرداد
  • 02136223011 - 02136223014
مجوز ها و تاییدیه ها