مرکز تصویربرداری رادیو لو ژی بیمارستان ارتش

مرکز تصویربرداری رادیو لو ژی بیمارستان ارتش

رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان لشگر 21 حمزه
  • تلفن 04135421572

درباره مرکز تصویربرداری رادیو لو ژی بیمارستان ارتش


آدرس مرکز تصویربرداری رادیو لو ژی بیمارستان ارتش

  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان لشگر 21 حمزه
  • 04135421572